Bosættelser

ER ISRAELSKE BOSÆTTELSER ULOVLIGE? NEJ!

Israel's ret til at eksistere som en suveræn stat.


Der indledes med at slå fast, at Israel’s ret til at eksistere, indenfor sikre grænser, ikke er til diskussion, og at man i denne forbindelse kun behøver referere til 3 sikkerhedsrådsresolutioner, #42 (1948), #242 (1967) og #338 (1973).


Grundlaget for disse ligger i lige linje fra Balfour deklarationen (1917) over San Remo mandatet (1920) til staten Israel’s udråbelse som jødisk stat den 15. maj 1948 på basis af FN Generalforsamlingens resolution #181 (1947). Derfor skal Israel behandles som en suveræn stat på lige fod med andre suveræne stater, og de love som gælder for andre suveræne stater, skal også gælde for Israel.


Det gør de bare ikke, når det kommer til Judea og Samaria, som er omstridte områder, og ikke besatte nationalstats-områder.


Er israelske bosættelser ulovlige? Nej!


Israels rettigheder tilsidesættes groft af blandt andre europæiske anti-israelske politikere, herunder vor egen udenrigsminister, Villy Søvndal, folketingets formand, Mogens Lykketoft, og deres allierede i Enhedslisten, og de er alle hoppet med på løgnen, som er blevet en myte og af de samme anti-israelske politikere efterfølgende er ophøjet til international lov, som ellers rettelig er international løgn.


Når løgne gentages så mange gange, at de bliver til myter, og efterfølgende fuldstændig ukritisk bliver ophøjet til internationale love af anti-israelske politikere, i deres bevidste konstante forsøg på diskriminering af den jødiske nation, Israel, så er der grund til at råbe dem op.


Israels modstandere vælter sig i en ren syndflod af "Internationale love" som bare ganske enkelt ikke eksisterer. Og vælter sig  i anti-israelske FN Generalforsamlingsresolutioner, som ikke er retsgyldige og slet ikke udtryk for internationale love.


Den meget respekterede og internationalt anerkendte israelske premierminister, Golda Meir sagde det således: "Hvis et flertal i FN's Generalforsamling kunne vælge at stemme Jorden flad, for at genere Israel, så ville den gøre det" Der er lidt tvivl om hvem der brugte metaforen først, men Abba Eban, ligeledes internationalt anerkendt israelsk diplomat, politiker og udenrigsminister anvendte metaforen på et andet tidspunkt og lidt anderledes.


Balfour Declaration - læs mere her

Om det jødiske hjemland står der: Palestine must be made available for the largest number of Jewish immigrants. It is therefore eminently desirable that it should obtain the command of the water-power which naturally belongs to it, whether by extending its borders to the north, or by treaty with the mandatory of Syria, to whom the southward flowing waters of Hamon could not in any event be of much value. For the same reason Palestine should extend into the lands lying east of the Jordan. It should not, however, be allowed to include the Hedjaz Railway, which is too distinctly bound up with exclusively Arab interests.


San Remo's Mandate 1920 - Israels Magna Carta  - se YouTube video her

San Remo er Israels internationale charter for anerkendelsen af et jødisk hjemland i Palæstina mandatet og er en de facto anerkendelse af, at de arabiske territorier herefter er det franske mandat Syrien, som senere bliver til Libanon og Syrien, samt det engelske Mesopotamien (Irak) og hele den arabiske halvø, som består af forskellige arabiske kongedømmer udenfor mandaterne.


Har Israel ret til at eksistere i henhold til international lov? Ja.

Har Israel ret til Østjerusalem, Judea og Samaria? Ja.

Er Israel en besættelsesmagt af land tilhørende en anden suveræn stat? Nej.

Er de israelske bosættelser ulovlige? Nej.

Er annekteringen af Østjerusalem ulovlig? Nej.


Og det står faktisk ikke til diskussion. Men derfor kan der godt forhandles ægte fred, hvor palæstinenserne gerne vil opnå en grad af selvstændighed, eller endda en tredje pal-arabisk stat. Den første var I virkeligheden Jordan. Den anden er Gaza."The legal case for Israel"

Professor Eugene Kontorovich holder foredrag om Israel og om international lov. Som han fuldstændig korrekt udtrykker det, så er Balfour deklarationen stort set både den første og næsten eneste internationale lov om det jødiske hjemland i det senere britiske palæstina-mandat. San Remo mandatet stadfæster jo Balfour deklarationen, og præciserer. At de jødiske hjemland er mandatet vest for Jordan-floden. Eugene Kontorovich er en af USA's allermest anerkendte forskere indenfor videnskabelige analyser af forhold omkring eksisterende og ikke eksisterende international lov.

Se hele hans foredrag - her