samfund

Samfund

Som det fremgår af mange af de links, du kan gå ind på her, minder Israel hvad angår befolkningsstørrelse og geografisk størrelse meget om det danske.


Israel er et demokrati som det danske – som statsoverhoved har Israel dog en præsident, valgt af parlamentet, Knesset, og i nogle år omkring år 2000 eksperimenterede landet med en blanding af et europæiske parlamentarisk system og et amerikanske præget system ved at lade regeringschefen udpege ved direkte valg. Dette er man dog igen gået bort fra – fremover er det igen som i Danmark det parlamentariske princip, der gælder – premierministeren skal have en flertal bag sig i Knesset.

Israel har – som Storbritannien – ingen nedskrevet Grundlov. Det skyldes uenighed om religionens rolle i samfundet. Landets politiske system bygger derfor på nogle grundlæggende lov – ”Basic Laws” – der danner grundlaget for Knessets funktion, Præsidentembedet. Regeringen og andre forhold.


Uenigheden om religionens rolle skyldes, at Israel pr. definition er en jødisk stat, men at der er mange forskellige opfattelser af, hvad dette er. Det er dog sådan i Israel, at hvert af de religiøse samfund – jøder, muslimer og kristne – har deres egne religiøse råd og domstole, der tager sig af  religiøse og personlige forhold som ægteskab og skilsmisse.

Israels statistik ved slutning af 2005 talt en befolkning på 6.986.300 mennesker. 76% er jøder, 20% araber og 4% kristne eller andre trosamfund.

Som det fremgår af artiklerne under Historie har Israel siden sin grundlæggelse i 1948 været truet af sine naboer og har derfor haft behov for at forsvare sig med en stærk hær – der er almen værnepligt både for mænd og kvinder – og meget længere end i Danmark. 


Denne trussel har selvfølgelig også indflydelse på Israels økonomi.

Siden oprettelsen af staten er millioner af jøder fra hele verden indvandret til Israel. Dette sætter sit præg på landets kultur, der har utrolig mange facetter: Der er jo indvandret mange jøder fra Østeuropa og fra det tidligere Sovjet, men også fra de arabiske lande, fra Vesteuropa og fra USA. Det typisk israelske kan derfor være svært at definere.

I diasporaen – altså i de mange århundreder hvor jøderne levede i eksil væk fra Israel – var lærdom et meget centralt begreb – jødernes blev tit omtalt som Bogens Folk, fordi Bogen (Torahen og Talmud) nu efter Templets ødelæggelse var samlingspunktet. Det var vigtigt at uddanne sig – og denne tradition er bragt med tilbage til Israel. Antallet af elever, der går videre til en ungdomsuddannelse er meget høj – og antallet af elever, der efter studentereksamen læser videre på en højere læreanstalt er højere end f.eks. i Danmark. En vigtig forskel er, at eleverne frem til studentereksamen går i forskellige skolesystemer – jøderne enten i offentlige sekulære skoler, i offentlige religiøse skoler eller i private skoler, araberne i deres eget skolesystem.

Mange unge danskere har de sidste år kontaktet os, for at høre, hvorfor Israel dog spiller i europæiske mesterskaber i fodbold, basket, volley etc. – eller deltager i Det europæiske Melodigrandprix. Baggrunden er jo den tragiske, at Israel på alle sider er omgivet af lande, der enten ikke anerkender dets eksistens eller i bedste fald har en fredsaftale, men begrænset samkvem med Israel.